Dự án 28 Trần Hưng Đạo

Chủ đầu tư: Ông Trần Việt Dũng và bà Tạ Thu Trang Lan

+ ĐC: sô 28A, Trần Hưng Đạo, Hà Nội

+ Khối lượng công việc: Cung cấp hệ thống BMS

+ Giai đoạn: 2017-2017