Dự án Đầu tư Xây dựng cụm công trình trung tâm Bệnh viện TWQĐ 108

Tên dự án: Dự án Đầu tư Xây dựng cụm công trình trung tâm Bệnh viện TWQĐ 108

Chủ đầu tư: Bộ Quộc Phòng

Địa chi: Số 1 Trần Thánh Tông, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khối lượng công việc: Cung cấp máy thử áp đường ống gió

 Giai đoạn: 2016 - 2017