Dự án Đầu tư Xây dựng cụm công trình trung tâm Bệnh viện TWQĐ 108

 

Chủ đầu tư: Bộ Quốc Phòng

Địa Chỉ: số 1 Trần Thánh Tông, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khối lượng công việc: Cung cấp máy thử áp đường ống gió

Giai đoạn: 2017-2017