Dự án Khách sạn An Thịnh

 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam

Địa chỉ: Đường Tố Hữu– Thanh Xuân– Hà Nội

Khối lượng công việc: Cung cấp hệt hống BMS

Giai đoạn: 2017-2017