Dự án nâng cấp cải tạo nhà ga T1 cảng hàng không Nội Bài

 

Chủ đầu tư: Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV)

Địa chỉ: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội.

Khối lượng công việc: Cung cấp hệ thống BMS & Lighting Control

Giai đoạn: 2017-2018