Dự án Nhà máy Công nghệ Lotus

Dự án Nhà máy Công nghệ Lotus

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

 Địa chỉ: KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

 Khối lượng công việc: Cung cấp hệ thống HVAC

 Giai đoạn: 2017 - 2017