Dự án nhà máy dệt Best Pacific Việt Nam

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam

Địa chỉ: KCN Cẩm Điền, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Khối lượng công việc: Cung cấp đồng hồ BTU, valve cho hệ điều hòa thông gió

Giai đoạn: 2017-2017