Nâng cấp khách sạn Metropole Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban quản trị Khách sạn Metropole.

Địa chỉ: Số 15, phố Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam.

Khối lượng công việc: Cung cấp Thiết bị hiện trường của Hệ thống Điều khiển Nhiệt độ, Thông gió, Điều hòa khí.

Năm hoàn thành: 2015-2015