Nhà máy ASAHI INTECC

Chủ đầu tư: Asahi Intecc

Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam

Khối lượng công việc: Cung cấp Thiết bị hiện trường của Hệ thống Điều khiển Nhiệt độ, Thông gió, Điều hòa khí.

Giai đoạn: 2015-2016