Nhà máy Honda SPC Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Honda Việt Nam

Địa chỉ: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Khối lượng công việc: Cung cấp hệ thống điều khiển lọc bụi

Giai đoạn: 2016 - 2016