Nhà máy INOAC - KCN Mê Linh

Chủ đầu tư: Ban quản trị nhà máy INOAC 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam

Khối lượng công việc: Cung cấp Hệ thống Điều khiển Điều hòa, Thông gió dành cho khu vực phòng sạch.

Giai đoạn: 2016 - 2016