Nhà máy SEEV - KCN Thăng Long

Chủ đầu tư: Nhà máy SEEV

Địa chỉ: KCN Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam.

Khối lượng công việc: Cung cấp Hệ thống Điều khiển Điều hòa thông gió.

Giai đoạn: 2015-2016.