Tòa nhà VTV 41 Nguyễn Chí Thanh

Chủ đầu tư: Đài truyền hình quốc gia Việt Nam.

Địa chỉ: 41 Nguyễn Chí Thanh,  Hà Nội, Việt Nam.

Khối lượng công việc: Cung cấp Hệ thống kiểm soát ra vào.

Thời gian triển khai: 2016 - 2016