Trung tâm Thương mại Từ Sơn Dabaco - Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Dobaco

Địa chỉ: Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Khối lượng công việc: Cung cấp Hệ thống Điều khiển Tòa nhà, Thiết bị hiện trường Hệ thống Điều khiển Điều hòa, Thông gió.

Giai đoạn: 2016 - 2016