Vincom Hậu Giang

Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup

Địa chỉ: tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Khối lượng công việc: Cung cấp Đồng hồ đo tải lạnh cho Hệ điều hòa thông gió.

Giai đoạn thực hiện: 2016 - 2016