Vincom Hùng Vương Huế

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

+ ĐC: 50A Hùng Vương, tp Huế, Thừa Thiên Huế, ViệtNam

+ Khối lượng công việc: Cung cấp Van, phụ kiện cho hệ thống CTN, PCCC và ĐHKK khối khách sạn

+ Giai đoạn: 2017 - 2017