Vincom Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup

Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội

Khối lượng công việc: Cung cấp Đồng hồ đo tải lạnh cho Hệ điều hòa thông gió.

Giai đoạn triển khai: 2016