Vincom Plaza Rạch Giá

Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup.

Địa chỉ: Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Khối lượng công việc: Cung cấp Đồng hồ đo tải lạnh cho Hệ điều hòa thông gió.

Giai đoạn: 2016 - 2016.