Vincom Trà Vinh

Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup

Địa chỉ: tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Khối lượng công việc: Cung cấp Đồng hồ đo tải lạnh cho Hệ điều hòa thông gió.

Giai đoạn triển khai: 2016 - 2016